sinema ve ses

Bu yıl 16.sı düzenlenen Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı’nın 2015 teması “Sinema ve Ses”…  7-8-9 Mayıs’ta, Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde gerçekleşecek konferansın duyuru metni şu şekilde:

Sinematografik ifadede hayati bir öneme sahip olan ses, sinema yazınında yakın zamana kadar tali bir unsur ve ‘asıl’ meseleler için bir cephanelik olarak görülmekten kurtulamamıştır. Öyle ki, film kuramcıları daha en başından sesi, sinemanın esas itibariyle görsel bir mecra olduğu iddiasını savunmak için tartışmaya açmıştır. Böylece, sinema tarihini doğrusal bir perspektiften okuma alışkanlığıyla, sesin sinemaya gelişinin, umut edilen teknolojik gelişmenin bir parçası olduğu görüşü hüküm sürmüştür.

Ancak özellikle yetmişli yıllardaki göstergebilim tartışmalarının da etkisiyle, hem sinematik imgenin ontolojisi, hem de sinema aygıtının ideolojisinin tartışıldığı kuramlar bağlamında, o zamana kadar sinemanın ‘özü’ olan fotoğrafik imge ve hareketli görüntünün yanında ancak ‘destekçi’ bir kuvvet, hatta daha kötüsü ‘ayak bağı’ olan ses, artık öznelliği bağlamında tartışılmaya başlanmıştır.

Film evreninde anlamı kuran diyaloglar ve sesler; bu evrenin dışından gelip hikayedeki anlamı bazen inşa eden, bazen de sarsan, bölen, hatta yalancı çıkaran sesler; sessizliğin anlamı tümüyle üstlendiği filmler; bir besteden ilhamla, hatta sadece o besteyi görselleştirmek için yapılan filmler; diyaloglardan, hatta bazen düpedüz kakofoniden imgelerin görünmez olduğu filmler; konuşamayan karakterlerin, sesi duyulmayan azınlıkların, dilsiz bırakılmış kitlelerin sesi olan filmler; fısıltılar, nefes alış verişler, iniltiler, kulağımızı tırmalayan çığlıklar ya da kulağımıza hoş gelen tüm tınılar. İşte bu yılki konferans, ses temasını böyle geniş bir spektrumda, çok yönlü ve disiplinlerarası bir bakışla tartışmaya açmayı amaçlıyor.

Konferansa başvurular için yol gösterici olabilecek bazı konu başlıklarıysa aşağıdaki gibi belirlenmiş:

Sessiz Sinema
Sessizliği Görselleştirmek
Sessiz Film Seyirciliği
Sesli Filme Geçiş
Sinemada Ses ve Seyirci İlişkisi
Ses, Sessizlik ve Mekan
Ses, Anlatı ve Anlatım
Ses, Görüntü ve Kurgu
Ses, Beden ve Kadraj
Bedensiz Ses, Sessiz Beden
Ses, Cinsiyet ve Performans
Ses, Otantisite, Anonimlik
Farklı Diller, Farklı Sesler
Sessizlik, Dil ve Söylem
Ses, Dil, Müzik ve Sansür
Sessizleştirme ve Seslendirme
Dublaj, Yerelleştirme, Yabancılaştırma
Film Şarkıları ve Şarkıcı Filmleri
Müzikaller
Film Müzikleri, Türler ve Konvansiyonlar
Ses Tasarımı ve Efektleri

Konferansa bireysel sunumla başvurmak isteyenlerin 300-400 kelimelik sunum özetlerini, konuyu özetleyen 3 anahtar sözcüğü, en fazla 100 kelimeden oluşan kısa özgeçmişlerini; panel ile başvurmak isteyenlerin ise 3-4 sunumdan oluşan paneller için her bir sunuma dair yukarıdaki bilgiler, panel başlığı, ve paneli tanımlayan 250-300 kelimelik bir açıklamayı en geç 27 Şubat 2014 tarihine kadar [email protected] adresinde İpek Beşün’e göndermeleri gerekmekte.

Konferans programıyla ilgili tüm haberler etkinliğin facebook sayfasından düzenli olarak takip edilebilir.

 

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.