Uluslararası Kadın Müzeleri Konferansı, İstanbul Kadın Müzesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi ortak çalışmasıyla 20 – 22 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul’da düzenleniyor.

header-en-tu1
Konferansta, kadın müzelerinin 21. yüzyılda toplumsal değişimdeki yol açıcı etkileri kadın müzesi müdürleri, küratörler, sanatçılar, akademisyenler, aktivistler ve kadın örgütlerinin katılımıyla tartışılacak.

Danimarka, Japonya,  Avusturya, İtalya, Türkiye ve İsveç’ten birer kadın müzesi,  Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nden ikişer kadın müzesi, küratörleri ve yöneticileriyle temsil edilecekler. Kadın müzelerinin  düşünce ve eylem alanı yaratan çalışma stratejilerinin  tartışılacağı oturumlarda, toplumun   dışlanan birey ya da topluluklarının  kültürel temsile nasıl dahil edildiği, görmezden gelinenlerin kültürel katılımı ve görünürlülüğünün  nasıl sağlandığı örneklenecek. SALT Galata evsahipliğinde yapılacak konferansta sunumlar,  paneller ve atölye çalışmalarına ek olarak,  konferans mekânındaki fuayede  katılımcı müzelerin çalışmalarını tanıtan filmler de gösterilecek.

Kadın müzeleri, bünyelerinde yürüttükleri araştırmalarıyla ve yorumlarıyla  geçmiş ve şimdi arasındaki ilişkiye işaret ederken, siyasi, ekonomik ve kültürel faktörlerin kadınların günlük yaşamları üzerindeki etkilerini vurguluyor, toplumu bilinçlendiriyor, hafızayı şekillendiyor,  kadınlara ve kız çocuklarına rol modelleri öneriyor, kadın tarihini gündemde tutuyor, günümüz kadın yaşamını görünür kılıyor ve toplumsal  cinsiyet eşitliği tartışmalarını müzelere taşıyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.