Sinemanın tanımı her ne kadar görüntülerin veya çizilmiş desenlerin ışıkla bir perdeye düşürülerek hareketli görüntüler elde edilmesi temeline dayanan sanat dalı ise aynı zamanda sinema, terapi olarak kullanılan etkili bir iyileşme aracıdır. Sinematerapi, sinemanın psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklarda kullanılmasına söylenen bir kelimedir. Psikoloji ve sinema tarihsel süreç içerisinde birbirlerinden beslenen disiplinler olmakla birlikte aynı zamanda yönetmenlerin tarihî ve içsel yolculuğu aktarabildikleri birleştirici bir güçtür. Bu anlamda psikoloji biliminde psikolojik ögelerin açıklanmasında ve yorumlanmasında sinema eserleri kullanılabilmekte ve bu eserler izleyiciyi karakterin yolculuğuyla özdeşleştirip, aynı anda mücadeleye göğüs germesi açısından büyük bir önem arz etmektedir.

Bütünleşme (Universalization) amacı güden filmler, içinde bulunduğumuz süreçte bize yaşadığımız sorunların yalnızca kendimize özgü olmadığını, başkalarının da aynı sorunlarla karşılaşabileceğini ve birlik olup mücadele edebileceğimizi fark ettiriyor. Böylelikle hissettiğimiz yalnızlık ve kaygı duygularımız azalıp, özdeşim sağladığımız karakterlerle birlikte kendi çözümlerimizi görebilmeye ve rahatlamaya başlıyoruz.

Biz de Fil’m Hafızası ekibi olarak içinde bulunduğumuz bu zorlu yolculukta bize dayanma gücü sağlayabilecek ve her şeye rağmen ayakta kalabilmek, modumuzu yüksek tutabilmek için gözümüzü alan o küçücük umut ışığına sığınabilmek adına birlik olmaya çalışıyoruz. Yaşamın içerisinde dönen kargaşada, bizi biz yapan şeyleri unuttuğumuz ve kendimize yöneldiğimiz bu dönemde içimizdeki umut ışığını filizlendirecek ve her şeye rağmen hayata sıkıca tutunmamızı sağlayan bir film listesi hazırlamak istedik. Ancak bu listemizde sinema açıları, kostümler yok. Bu listemizde karakterin yolculuğu üzerinden çıktığımız yolda karşımıza çıkan engellere rağmen nasıl hayatta kalabileceğimiz ve umudumuzu kaybetmememiz gerektiği var. Öyle ya; kötü gidişattan bahsetmek ve onu kaygıya dönüştürmek kolaydır. Peki ya umudu filizlendirebilmek?

Göksu Ertüren

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.